Valmentajakoulutus

TASO 2 – NUORISOVALMENTAJATUTKINTO (NVT)

Tutkinnon jälkeen valmentaja tuntee nuorisovalmennuksen perusteet sekä osaa toimia pitkäjänteisesti seuran lajivalintavaiheessa olevien urheilijoiden valmentajana huomioiden nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen.

Tutkinnosta tarkemmin https://www.yleisurheilu.fi/seurat/koulutus/Jyväskylä 2021

  • 1. jakso 19.-21.3.2021 (aloitus, moniottelut)
  • 2. jakso 24.-26.9.2021 (heitot, kestävyysjuoksut)
  • 3. jakso 5.-7.11.2021 (pikajuoksut, kilpakävely)
  • 4. jakso 10.-12.12.2021 (hypyt, päätös)
  • Tutkinnon hinta on 500 euroa (sis. opetuksen ja materiaalit sekä ohjelman mukaiset ruokailut).
  • Haku tutkinnolle on 28.2. mennessä os. www.yleisurheilurekisteri.fi, palvelutunnus 2021NVTJYVASKYLA

Valintakriteeri
Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut nuorten yleisurheiluohjaajatutkinnon, on vähintään 18-vuotias ja on valmentanut seurassa vähintään kaksi vuotta.

Koulutusmateriaali                                                                                                                                                                                                                                                                  Koulutusmateriaali on oppimisympäristössä. Lisäksi  Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu-opas.

Edut
Mahdollisuus hakea Suomen Urheiluliiton valmentajayhdistyksen jäsenyyttä.

Tiedustelut
Aluepäällikkö Tapio Rajamäki (040 740 8300, tapio.rajamaki(at)sul.fi )
TASO 3 – VALMENTAJATUTKINTO

Tutkinnon jälkeen valmentaja osaa suunnitella ja valmentaa yleisurheilijoita halliten lajianalyysin, urheilija-analyysin ja valmennuksen ohjelmoinnin perusteet kansainvälisen tason tuloskehityksen mahdollistavalla tavalla.

Tutkinnosta tarkemmin https://www.yleisurheilu.fi/seurat/koulutus/


TASO 4 – VALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO (VAT18)

Valmentajan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia valmentajana valmennustyössä ja kehittää osaamistaan valmentajana sekä kehittää valmennuksen toimintaympäristöä. Tutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia valmentajana urheilijalähtöisesti, tukea ja seurata urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä ja edistää valmennustilanteiden turvallisuutta. Lisäksi tutkinnon suorittaneella on ammattitaito arvioida omaa valmennusosaamistaan. Valinnaiset tutkinnon osat antavat mahdollisuuden lisätä ja kehittää ammattitaitoa lasten-, nuorten tai aikuisten valmennuksessa.

Tutkinnosta tarkemmin https://www.yleisurheilu.fi/seurat/koulutus/