Valmentajakoulutus

TASO 2 – NUORISOVALMENTAJATUTKINTO (NVT)

Tutkinnon jälkeen valmentaja tuntee nuorisovalmennuksen perusteet sekä osaa toimia pitkäjänteisesti seuran lajivalintavaiheessa olevien urheilijoiden valmentajana huomioiden nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen.

Tutkinnosta tarkemmin https://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheiluosaaja/yleisurheiluosaaja-nuorisovalmentajatutkinto/


TASO 3 – VALMENTAJATUTKINTO

Tutkinnon jälkeen valmentaja osaa suunnitella ja valmentaa yleisurheilijoita halliten lajianalyysin, urheilija-analyysin ja valmennuksen ohjelmoinnin perusteet kansainvälisen tason tuloskehityksen mahdollistavalla tavalla.

Tutkinnosta tarkemmin https://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheiluosaaja/valmentajatutkinto


TASO 4 – VALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO (VAT18)

Valmentajan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia valmentajana valmennustyössä ja kehittää osaamistaan valmentajana sekä kehittää valmennuksen toimintaympäristöä. Tutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia valmentajana urheilijalähtöisesti, tukea ja seurata urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä ja edistää valmennustilanteiden turvallisuutta. Lisäksi tutkinnon suorittaneella on ammattitaito arvioida omaa valmennusosaamistaan. Valinnaiset tutkinnon osat antavat mahdollisuuden lisätä ja kehittää ammattitaitoa lasten-, nuorten tai aikuisten valmennuksessa.

Tutkinnosta tarkemmin https://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheiluosaaja/valmentajan-ammattitutkinto/