Kysely KeSY:n jäsenseurojen tukemisesta, vastausaikaa 26.7.2020

9.6.2020

Arvoisat piirimme seurat ja yleisurheiluihmiset,

1 Tilanne

Suomen Urheiluliitto ry:n (SUL ry) uuteen strategiaan on todennäköisesti 
tulossa "järjestelmäuudistus", jossa alueen johtavalta seuralta 
odotetaan tukea ja/tai apua piirin (ympäristökuntien) seuroille. 
Luonnosvaiheessa oleva SUL ry:n strategia ei luonnollisesti vielä 
sisällä juurikaan konkretiaa uudistuvista seuratuen muodoista ja 
johtavan seuran roolista.

2 Tehtävä

Keski-Suomen Yleisurheilu ry (KeSY ry) toteuttaa jäsenseuroilleen 
suunnatun ennakoivan kyselyn kesä-heinäkuussa 2020, jotta olisimme 
piirinä valmiimpia jatkokeskusteluihin, kun strategiaa ryhdytään 
jalkauttamaan.

3 Toteutus

Kyselyyn voivat vastata kaikki KeSY ry:n jäsenseurat seurana ja/tai 
niiden yksittäiset henkilöjäsenet. Vastaaminen tapahtuu lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen jarkko.toivola@jippii.fi. Toinen tapa vastata 
on henkilökohtainen keskustelu minun kanssa kesän 
yleisurheilutapahtumissa tai soittamalla.

Vastausaika on 10.6. - 26.7.2020.

Koostan vastauksista ja teidän esittämistä ajatuksista muistion, joka 
tulee KeSY ry:n hallituksen ja SUL ry:n läntisen alueen aluepäällikkö 
Tapio Rajamäen käyttöön. Muistio menee tiedoksi Jyväskylän 
Kenttäurheilijat ry:lle, jotta se kykenee arvioimaan toimintaansa 
tuleville vuosille.

4 Tukitoimet

Kun mietitte seuranne tarvitsemia tukitoimia, niin miettikää seuraavia 
kokonaisuuksia:
- lapset (alle 12 vuotta)
- nuoret (12 - 18 vuotta)
- kesällä ja/tai muuna aikana
- harjoitustoiminta
- kilpailutoiminta
- koulutustoiminta (ohjaajat, valmentajat, tuomarit, toimitsijat ja 
seuraorganisaatio)
- muut tukitarpeet

5 Yhteystiedot

Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin.Erinomaista ja erilaista yleisurheilukesää,

Keski-Suomen Yleisurheilu ry:n puheenjohtaja
Jarkko Toivola
044 2927964/jarkko.toivola@jippii.fi