KeSY ry:n vuosikokous 21.11.2022 klo 18.30

3.11.2022

VUOSIKOKOUS

Keski-Suomen Yleisurheilu ry:n vuosikokous pidetään maanantaina
21.11.2022 klo 18.30 Monnarin Lounaskahvion kokoustilassa, osoite on
Kuntoportti 3 Jyväskylä.

Valtakirjojen vastaanotto ja kahvitarjoilu aloitetaan klo 18.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 17 §:n mukaiset asiat.

Keski-Suomen Yleisurheilu ry:n hallituksesta 2022 ovat erovuorossa
jäsenet: Esa Kaihlajärvi (varapj) Raimo Kinnunen, Terhi Järvinen ja
Minna Rinne. Jäsenet valitaan vuosille 2023 - 2024.

SUL ry:n liittovaltuuston kolme (3) varsinaista edustajaa (Esa
Kaihlajärvi, Erja Sanaslahti ja Jarkko Toivola) sekä kolme (3)
varaedustajaa (1. Sari Kinnunen, 2. Petteri Monni ja 3. Sini Toivola)
ovat kaikki erovuorossa. Edustajat valitaan vuosille 2023 - 2024.

Lisäksi valitaan  Keski-Suomen yleisurheilun tukisäätiö sr:n
hallitukseen yksi (1) edustaja ja hallintoneuvostoon kaksi (2) edustajaa
vuosille 2023 - 2024.

Esityslistan kohdassa 14 toivotaan Keski-Suomen Yleisurheilun
Tukisäätiön sr:n edustajan katsausta säätiön tilanteeseen sekä
yhteistyömahdollisuuksiin KeSY ry:n ja sen jäsenseurojen kanssa.

PYYDÄMME NOUDATTAMAAN HYGIENIAA JA TURVAVÄLEJÄ.


T E R V E T U L O A



Keski-Suomen Yleisurheilu ry
Puheenjohtaja Jarkko Toivola


Liitteet

Vuosikokouksen esityslista
Valtakirjan pohja
Toimintakertomus 2021 - 2022; julkaistaan KeSY:n www-sivuilla
Taseet 2020 - 2021 ja 2021 - 2022; julkaistaan KeSY:n www-sivuilla
Toimintasuunnitelma 2022 - 2023; julkaistaan KeSY:n www-sivuilla
Talousarvio 2022 - 2023; julkaistaan KeSY:n www-sivuilla