KOULUTUS

OHJAAJA-JA VALMENTAJAKOULUTUS

Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen uudistus

Urheiluliitto aloitti vuonna 2006 ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen kehitystyön.

Kehitystyön käynnistäjänä oli mm. yleisurheilun strategia 2006-2009, jossa keskeiset päämäärät ovat huippu- ja kilpaurheilun aseman turvaaminen ja kehittäminen sekä seuratoiminnan aktivoiminen.

Yksi keskeisimmistä tavoitteista on lasten ja nuorten liikunnan määrän lisääminen ja harjoittelun laadun parantaminen. Hyvä ohjaaja ja valmentaja osaa organisoida ryhmälle harjoituksen, jossa on paljon liikettä ja urheilijat oppivat.

Samanaikaisesti on käynnistynyt valtakunnallinen VOK-hanke (valmentaja- ja ohjaaja

koulutuksen kehityshanke) Suomen Olympiakomitean, Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun, Suomen Valmentajien ja Suomen Kuntoliikunnan yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on kehittää lajien koulutusta tasoilla I-III siten, että eri lajeissa samalla tasolla järjestettävä koulutus on osaamistavoitteiltaan ja vaatimustasoltaan yhdensuuntaista

Urheiluliiton ohjaaja- valmentajakoulutuksen uudistyö kohdistuu koulutusjärjestelmän

rakenteeseen, sisältöön, toteuttamistapoihin ja materiaalin uudistamiseen.

Koulutusjärjestelmän rakenne

Urheiluliiton koulutusjärjestelmän portaat edetään järjestyksessä. Ohjaaminen, opettaminen ja ryhmän hallinta opitaan I tason koulutuksissa (lasten ja nuorten yleisurheiluohjaajakurssi), II –tasolla nuorisovalmentajatutkinnolla siirrytään valmentamaan ja III -tasolla valmentajatutkinnolla syvennetään valmentamisen

taitoja kohti kv. kehitystä mahdollistavalla tavalla.

Pääsykriteerejä on aavistuksen verran kiristetty ikä- ja käytännön työvaatimuksilla.

Koulutuksen ja oppimateriaalin sisältö

Koulutusten ja oppimateriaalin sisältöä on päivitetty vastaamaan tämän päivän käsitystä mm. lasten ja nuorten harjoittelusta. Lajiopetuksessa siirrytään perinteisestä metodiopetuksesta ydinkeskeisen motorisen oppimisen käsitykseen. Tässäkin tavoit-teena on kokonaisliikuntamäärän lisääminen ja toistojen kautta oppiminen.

Koulutuksen toteuttaminen

Koulutusten toteutuksessa siirrytään yksipuolisesta kouluttajajohtoisesta opetustavasta vuorovaikutteisempaan toteuttamistapaan. Oppilaat pääsevät jo koulutuksen aikana mm. kokeilemaan taitojaan ohjaajana ja valmentajana.

Koulutusmateriaali

Koulutuksissa käytettävät oppikirjat uusitaan. Seura- ja nuorisopäällikkö Ella Salmela on työstänyt uuden oppikirjan lasten yleisurheiluohjaajakurssille ”yleisurheilua 7-11 vuotiaille”. Seura- ja nuorisovalmennuspäällikkö Marko Ahtiainen työstää nuorten yleisurheiluohjaajakurssille uutta oppikirjaa ”yleisurheilua 11-14 vuotiaille”. Tavoitteena on uusia syksyyn 2008 mennessä myös nuorisovalmentajatutkinnolla käytettävä oppikirja.

Kouluttajakoulutus

Piirien I-tason kouluttajille on järjestetty kouluttajakoulutusta sekä vuonna 2006 että 2007. Kouluttajakoulutuksen tavoitteena on perehdyttää kouluttajat koulutussisältöön ja yhtenäistää eri piireissä tapahtuvaa koulutusta. Kehittämisen tärkein asia on se, kuinka kenttä ottaa uuden sisällön käyttöön.

Hinnoittelu

Uudistyön aikana koulutusten hinnoittelua on tarkistettu. Koulutuksen järjestäjälle aiheutuu kuluja koulutusmateriaalista, tiloista ja kouluttajista. Kun koulutettavan ryhmän koko on vähintään 8-10, tulot ja menot ovat tasapainossa. Kouluttajiksi haluamme parhaat saatavilla olevat henkilöt.

Materiaalitilaukset tehdään suoraan osoitteesta myyntipalvelu@slu.fi, puh 09 3481 2487.